بایگانی برچسب ها: اس ام اس فلسفی تلگرام جدید

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب همیشه در طول زندگی سختی ها و گریه زیادند اما باید به دنبال شادی ها و خنده بود اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد تو هزاران دلیل برای خندیدن به او نشان بده…. ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود؛ اما میتوانیم تعیین کنیم چقدر از زندگی بهره ببریم بیایید با هم شراکت کنیم؛ شادی اگر قسمت شود دو برابر میشود؛ غم اگر تقسیم شود نصف میشود تنها چیزی که از فردا میدانم اینه که … خدا قبل ا...

ادامه مطلب