اس ام اس فلسفی

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب

اس ام اس فلسفی ناب و کمیاب همیشه در طول زندگی سختی ها و گریه زیادند اما باید به دنبال شادی ها و خنده بود اگر زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان میدهد تو هزاران دلیل برای خندیدن به او نشان بده…. ما نمی توانیم تعیین کنیم چند سال زنده خواهیم بود؛ اما میتوانیم تعیین کنیم چقدر از زندگی بهره ببریم بیایید با هم شراکت کنیم؛ شادی اگر قسمت شود دو برابر میشود؛ غم اگر تقسیم شود نصف میشود تنها چیزی که از فردا میدانم اینه که … خدا قبل ا...

ادامه مطلب

اس ام اس فلسفی زمستان 95

اس ام اس فلسفی زمستان 95

اس ام اس فلسفی زمستان 95 آنکه شادی را پاک می کند ، روان آدمیان را به بند کشیده است . حکیم ارد بزرگ ♣️♣️♣️♣️♣️♣️ اگر همه آرزوها برآورده می شد ، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو ♣️♣️♣️♣️♣️♣️ عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس ♣️♣️♣️♣️♣️♣️ مقام عالی انسانی در برابر شماست. آن را بدست آورید. شیللر ♣️♣️♣️♣️♣️♣️ کسی ، رستاخیز و دگرگونی بزرگی را فراهم می آورد که پیشتر بارها و بارها با تصمیم گیری های بسی...

ادامه مطلب